Cykliczna – 11

29-38-47-56-65-74-83-92
0
1
0
11
1

29/11 niosą za sobą spirytualną moc. Prowadzone przez 2 promienie 2 i 9. 2 – pokój, współpraca, miłość, charyzma, doskonali mówcy. 9 – doskonali humanitarnie, pracują dla całej ludzkości, obdarzają swoich bliskich braterską miłością.
29/11 posiadają w sobie olbrzymie talenty, mogą ich użyć dla własnych sukcesów i wzbogacenia się, ale wybierają zwyczajne życie w służbie dla ludzkości.
29/11 jest też numerem cierpienia i wielkiego testu, numer zwany „karmą Hioba”, ich ciężki życiowy test wynosi ich bardzo wysoko spirytualnie.
Negatywne wartości: są pełne dumy, egoizmu, szukają sukcesów, bogactwa, samolubne, ciężko z nimi współpracować, bardzo nerwowa energia.

38/11 najbardziej potężna ze wszystkich 11-nastek, obdarzona „darem wizjonerstwa”.
3 – twórcza, towarzyska, atrakcyjna, umie wyjść naprzód, doskonały mówca.
8 – organizacja, przywódca, dobry sędzia, praktyczna.
Zawsze kiedy jest pozytywna wnosi wiele światła: ambitni, wspaniali, twórcy, towarzyscy, wspaniali przyjaciele, odnoszą sukcesy na wszystkich polach: materialnym i spirytualnym, Umieją żyć w harmonii z podświadomością i nad-świadomością, są poetami i pisarzami, posiadają wiele spirytualnych talentów, w tym zdolności healingu (uzdrawiania). W ich życie łatwo wchodzą sukcesy.
38/11 zarządzana przez Jupiter i Saturn jest silną kombinacją kosmiczną, posiada wartości awatarskie, połączona z Najwyższym Źródłem, nosi w sobie Świadomość Chrystusową. Słynna 38/11 – stygmatyczka Teresa Neumann.
Negatywne wartości: dążą do sławy, bogactwa, pieniędzy, zbyt dumne, lubią wtrącać się w życie innych, lubią przyjemności takie wartości spychają ich ducha na dalszy plan, ale 38/11 szybko zauważają i poprawiają swoje pomyłki.

47/11 „wewnętrzna mądrość osiągnięta przez samodyscyplinę”
4 – uczciwa, odpowiedzialna, dobry organizator, trzyma stare tradycje.
7 – wewnętrzna mądrość, mistyczna, analityczna.
O wartościach pozytywnych są autorytetem dla innych, posiadają charyzmę, są dobrym mediatorami, bardzo mistyczne, posiadają silne zapotrzebowanie okultystycznej wiedzy.
Negatywne wartości: łatwo wciągają się w „czarną magią”, popadają szybko w nałogi, są pełne obaw, budują iluzje, gonią za bogactwami, swoją magnetyczną energią uwodzą inne osoby dla własnej przyjemności.

56/11 Bardzo nerwowa wibracja, potrzebuje dużo samokontroli
5- wiedza, zdobywana w drodze doświadczeń, reprezentuje zmiany, towarzystwo, podróże, szuka jak najwięcej szczęśliwych wydarzeń.
6 – wspaniała, kochająca, posiada zdolności artystyczne.
Są naturalnymi pokojowymi mediatorami, tworzą wokół siebie doskonałą harmonię, zdobywają serca przez własny osobisty urok, pełni sukcesu w pracy z wszystkimi grupami ludzi, często służą w armii i zajmują w niej odpowiedzialne stanowiska.
Wartości negatywne: potrafią stworzyć rodzinie i w swoim środowisku wielkie problemy, nie liczą się z niczyją opinią, nie są zdolni utrzymać swoje emocje, wchodzą głęboko w podświadomość szukając materialnych wartości, mocno oddalają się od ducha.

65/11 w tym przypadku 6-stka zarządza 5-tką. ‚Wielki talent silnego przywódcy”. Manifestują się w różnych dziedzinach: jako spirytualni i militarni liderzy, pracują dla rządu, pełni miłości, wspaniali humanitarnie, za którymi podążają tłumy.
Negatywne wartości: Nie zdolni do większych działań, lubią przyjemności, frywolni, spekulują , uprawiają hazard, zdobywają nieuczciwie pieniądze i dobra materialne. Mają dusze „demonów” i lubią manifestować się w tej roli.

74/11 7-ka zarządza 4-ką. Dla tej grupy ważne jest życie spirytualne, poświecą świat materii dla świata niewidzialnego ale lubią też pracować dla świata fizycznego i czują się odpowiedzialni za ludzkość. Najczęściej bywają filozofami i lekarzami.
Negatywne wibracje: Za wszelką cenę chcą posiąść materialne wartości, bywają filantropami, liczy się dla nich wszystko co posiada jakieś ziemskie wartości, w ich życiu jest za dużo fantazji, przeceniają własne możliwości, są zbyt dumni. Nie wystarcza im dom, chcą zamieszkać w pałacu, mieć potrójne dobra i koronę na głowie.

83/11 8-ka zarządza 3-ką. Spirytualni nauczyciele noszący w sobie wielką wiedzę, wspaniali mediatorzy, przyszli na świat aby pomóc Ziemi w procesie wniebowstąpienia i oświecenia, aby wynieść ludzkość w wyższy poziom ewolucji. Bardzo ważni w Złotej Erze, ukrywają w sobie wielkie kosmiczne skarby, są wizjonerami. Potrafią pracować w grupach i indywidualnie. 83/11 jest powiązana z silną 38/11, razem wnoszą Świadomość Chrystusa, nadają moc najsilniejszym kosmicznym wibracjom.
Negatywne wartości: Dążą za wszelką cenę do zdobycia wielkiej wiedzy, dóbr materialnych, pieniędzy, egoiści, wnoszą w życie innych cierpienia, swoją mistyczną wiedzę wystawiają na sprzedaż.

92/11 9-ka zarządza 2-ką. Wielcy humanitarjanie i mediatorzy pokoju, spirytualni nauczyciele, przecierają drogi do prawdy, niosą braterską uniwersalną miłość, tworzą doskonałą harmonię i wynoszą ludzkość w wyższe pola świadomości. Prowadzą do oświecenia.
Negatywne wartości: Są pełni nienawiści, szukają konfliktów, sieją wokół problemy, tyrani, egoiści, zwani „prawdziwymi demonami”, są pełni strachu i obaw.