Słownik wyrazów Ci obcych

Jest to miejsce poświęcone słowom które w naturalny sposób mogą być (nie)zrozumiałe. Zachęcam was do rzetelnego przyjrzenia się własnej wiedzy. Gdyż najwspanialszą wiedzą która Cię może uwolnić jest – Brak wiedzy. Wiem, że nic nie wiem = Pokora, postawa wiecznego ucznia.

S T R O N A W P R Z Y G O T O W A N I U ! ! !

Transcendencja – Jest to ujęcie, spojrzenie wykraczające po za pięć zmysłów.

Jedność bytu –

Świadomość –

Podświadomość –

NieŚwiadomość –

Wyższa jaźń –

Przestrzeń – i jej wielowymiarowa definicja.

Dualizm

Dualny dualizm

Równowaga

Umiarkowanie/Proporcje

Energia

Manifestacja

Afirmacja

Kreacja

Wolna wola

Wibracja

Archetypy

Arche-byty

Karma

Magazyn karmiczny